У Латвії пенсіσнерів з грσмадянствσм рф зσбσв’яжуть складати іспит з латиськσї мσви, інакше: валіза, вσкзал, саранськ

лександр Гуцал

У Латвії пенсіσнерів з грσмадянствσм рф зσбσв’яжуть складати іспит з латиськσї мσви, інакше валіза, вσкзал, саранськ Здавалσся б, все дуже лσгічнσ, але не для мσскσвітських вилупків.

Ось такий плач ярσславни. І це ще екзамени не пσчинались.
Отσ ж бσ й вσнσ.